Новини

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
График за провеждане на изпитна сесия Февруари за учениците записани в самостоятелна форма на обучение 8 клас през учебната 2017/2018 г.

График за провеждане на изпитна сесия Февруари за учениците записани в самостоятелна форма на обучение 9 – 12 клас през учебната 2017/2018 г.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-