Прием

Прием специалности за 2018/2019 учебна година:
– Хлебар – сладкар.
– Растениевъд.
– Сътрудник социални дейности.